Anil Gholap's profile


Profile

  • Full name: Anil Gholap
  • Address:
  • Location:
  • Website:
  • User Description:

Latest listings

रेशीम उद्योग

रेशीम उद्योग

() - 11/12/2016

रेशीम उद्योग प्रस्तावना रेशीम उद्योगातून इतर फायदे प्रस्तावना दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुट पालन व्यवसाय या सारखाच रेशीम शेती व्यवसाय हा शेतीस पूरक व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय, अत्यंत कमी खर्चात व शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून करता येतो. नवीन तुती लागवड पध्दत व नवीन किक संगोपन पध्दत यामुळे हा व्य...

शेती पूरक योजना

Ahmadnagar (Maharashtra) - 11/12/2016

1. गाई-म्हशी विकत घेणे – प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस सी/एस टी साठी ) 2. शेळीपालन – प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस सी –एस टी) 3. कुक्कुटपालन – प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी (शासकीय योजना २५ % ओ...

शेती पूरक योजना

() - 11/12/2016

1. गाई-म्हशी विकत घेणे – प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस सी/एस टी साठी ) 2. शेळीपालन – प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस सी –एस टी) 3. कुक्कुटपालन – प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी (शासकीय योजना २५ % ओ...

शेती पूरक योजना

Ahmadnagar (Maharashtra) - 11/12/2016

1. गाई-म्हशी विकत घेणे – प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस सी/एस टी साठी ) 2. शेळीपालन – प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस सी –एस टी) 3. कुक्कुटपालन – प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी (शासकीय योजना २५ % ओ...

घरगुती उद्योग

() - 11/12/2016

घरगुती उद्योग खालील सर्व प्रकारच्या उद्योगासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन तसेच मशिनरी ,दिले जातात. विविध प्रकल्प 1. द्राक्षांपासुन मनुके तयार करणे MANUFACTURING OF RAISILS 2. SUPPLY OF DRINKING WATER 3. फळ रसवंती गृह FRUIT JUICE CENTRE 4. कच-यापासून बगीचा GARDEN FROM WASTE MATERIAL 5. आय. क्य...

मधमाशी पालन

मधमाशी पालन

Ahmadnagar (Maharashtra) - 11/12/2016

मधमाशी पालन हा शेतीवर आधारित एक उपक्रम आहे, शेतकरी अतिरीक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी हा उद्योग करु शकतात. मधमाश्या फुलांमधील मकरंदाचे मधामध्ये रुपांतरण करतात आणि त्यांना पोळ्याच्या कप्प्यांमध्ये साठवून ठेवतात. जंगलांमधून मध गोळा करण्याचा उद्योग दीर्घकाळापासून अस्तित्वात आहे. मध आणि त्यापासून बनवलेल्या उ...

शेती पुरक इतर व्यवसाय

शेती पुरक इतर व्यवसाय

Ahmadnagar (Maharashtra) - 11/12/2016

ऑईस्‍टर मशरूमचे उत्‍पादन हंगाम आणि विविधता संपूर्ण वर्षभर लागवड घरांतर्गत असते आणि याला मशरूम गृहाची गरज असते. पांढरे ऑईस्टर (Co-1) आणि राखाडी रंगाचे ऑईस्टर (M-2) तामिळनाडुसाठी योग्य आहेत.मशरूम गृह16 स्क्वे.मी. चे शाकारलेले छप्पर आवश्यक आहे. स्पॉन रूम आणि पैदास गृह असे शेडचे विभाजन करा. स्पॉन रूम: 2...

शेती पूरक व्यवसाय

शेती पूरक व्यवसाय

Ahmadnagar (Maharashtra) - 11/12/2016

प्रस्तावना भाज्यांचे स्थान आपल्या जीवनात, विशेषत: शाकाहारी लोकांच्या, अत्यंत महत्वाचे आहे. भाज्या ह्या पोषक मूल्येच नव्हे तर चवीच्या देखील एकमात्र साधन आहेत. आहार तज्ञांच्या मते, एका प्रौढाला आहारात समतोलपणा राखण्यासाठी दर रोज 85 ग्राम फळे व 300 ग्राम भाज्यांचे सेवन करायला हवे. पण आपल्या देशांतील भा...

onion

10.00 Rs - Ahmadnagar (Maharashtra) - 22/02/2016

Best kanda age

  • 1

2017 All rights reserved by PostAll.In India. First biggest Free Advertise classifieds Website for Agriculture use. Contact Us on - 7276502330.
Contact Free Products About Us Mobile-App Privacy Policy