65.00 Rs

Bhagyalaxmi Agro Farm

सुवर्ण संधी!!!! सुवर्णसंधी!!
सांगली जिल्हा मध्ये प्रथमच
*आम्ही 100 % शुध्द एक दिवसाची पिल्ले .
*कडकनाथ* 65 रु
गावरान , Dp &Dp क्रॉस , RIR , ब्लॅक अस्ट्रोलोप
, सातपुडा , सह्याद्री , ब्रह्मगिरी ,
वनराज , श्रीनिधी , कावेरी , ग्रामप्रिया .
या सारख्या अनेक पक्ष्याची एक दिवसाची पिल्ले खात्रीशीर मिळतील .
पोच मिळणार नाहीत फार्म वरून घेऊन जावी लागतील .
प्रथम येणाऱ्याना प्रथम संधी
ज्याना हवी आहेत त्यांनीच फोन करा ही विनंती
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवा
धन्यवाद
Bhagyalaxmi Agro Farm
मु पो घरनिकी ता आटपाडी जि सांगली
Whats app no
9860454290 , 8806766802

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

    Contact publisher    2017 All rights reserved by PostAll.In India. First biggest Free Advertise classifieds Website for Agriculture use. Contact Us on - 7276502330.
    Contact Free Products About Us Mobile-App Privacy Policy

    सुवर्ण संधी!!!! सुवर्णसंधी!! सांगली जिल्हा मध्ये प्रथमच *आम्ही 100 % शुध्द एक दिवसाची पिल्ले . *कडकनाथ* 65 रु गावरान , Dp &Dp क्रॉस , RI...