जि. प. निधी योजना

1) जि. प. निधी योजना - 50% अनुदानावर पिक संरक्षण औजारे/औषधे, सुधारित कृषि औजारे, कडबाकुट्टी यंत्र, प्लास्टिक क्रेटस्, डिझेल/पेट्रोकेरोसिन/विद्युत मोटार, पंपसंच, पीव्हीसी पाईप व ताडपत्री इ. औजारे पुरवठा करणे. सौरपथ दिप / सौर कंदिल देणे.

लाभार्थी निवडीबाबतचे निकष
1) शेतकऱ्याचे नावे शेत जमीन असावी.
2) शेतकरी अल्प / अत्यल्प भू-धारक असला पाहिजे.
आवश्यक कागदपत्रे -
1) संबंधीत गट विकास अधिकारी व कृषि अधिकारी यांचेकडे अर्जê
2) जमीन धारणेचा 7/12 किंवा 8 अ चा उतारा
3) कडबाकुट्टी यंत्र व विद्युत मोटार यासाठी वीजबील झेरॉक्स प्रत आवश्यक
लाभार्थीची निवड पध्दत-
शेतकऱ्याने गट विकास अधिकारी यांचेकडे कागदपत्रासह अर्ज करावा. कागदपत्रांची तालुका पातळीवर छाननी झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी कृषि समिती सभेमध्ये मंजूरीसाठी पाठविण्यात येते.

मंजुरीची प्रक्रिया व अधिकार -

गट विकास अधिकारी यांचे तर्फे कृषि विकास अधिकारी यांचेमार्फत मा. कृषि समितीकडे लाभार्थी निवडीचे पुर्ण अधिकार आहेत.

प्रत्यक्ष मदत/साध्यता-

ताडपत्री
पीव्हीसी पाईप
किटक व बुरशीनाशक औषधे
डिझेल/पेट्रोकेरोसीन/विद्युत मोटार पंपसंच
नॅपसॅक /एचटीपी/पॉवर स्प्रे पंप
इलेक्ट्रीक कडबाकुट्टी यंत्र
सायकल कोळपे
51, 9 व 6 इंची नांगर
सारायंत्र.
प्लॉस्टिक क्रेटर्स
सुधारित विळे
शेतकऱ्यांना उपरोक्त बाबींच्या खरेदी किंमतीच्या 50% अनुदानावर लाभ दिला जातो.
लाभार्थी हिस्सा - योजनानिहाय अनुदान वजा जाता 50% लाभार्थी हिस्सा.
कार्यवाही - जिल्हा परिषद निधीतून शेतकऱ्यांना पंचायत समिती स्तरावर 50% अनुदानावर कृषि औजारे व साहित्याचे वाटप केले जाते.

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

  Contact publisher  Listings of user Bhaginath Asane

  18/08/2018

  शेतकर्‍यांचा नाद खुळा

  शेतकर्‍यांचा नाद खुळा

  Other-InformationCheck with seller

  18/08/2018

  रांगडा हंगामातील कांदा रोपवाटिका

  रांगडा हंगामातील कांदा रोपवाटिका

  Nursery-PlantsCheck with seller

  18/08/2018

  कर्जमाफीसाठी मीपण आत्महत्या करू का ?

  कर्जमाफीसाठी मीपण आत्महत्या करू का ?

  Other-InformationCheck with seller

  2017 All rights reserved by PostAll.In India. First biggest Free Advertise classifieds Website for Agriculture use. Contact Us on - 7276502330.
  Contact Free Products About Us Mobile-App Privacy Policy

  1) जि. प. निधी योजना - 50% अनुदानावर पिक संरक्षण औजारे/औषधे, सुधारित कृषि औजारे, कडबाकुट्टी यंत्र, प्लास्टिक क्रेटस्, डिझेल/पेट्रोकेरोसिन/वि...